La petita malumaluga representarà dos dels seus espectacles, durant aquest mes de setembre, a Madrid i a Eivissa.

Bob Marley for babies es podrà veure a la Sala Max Aub de les Naves Matadero de Madrid, els dies 11 i 12, 18 i 19, i 25 i 26 en aquests horaris: a les 17 h, a les 18.15 h i a les 19.30 h.

D’altra banda, la companyia oferirà La lluna en un pot (un espectacle incomprès), el 19 setembre, a l’Auditori Cas Serres d’Eivissa. Les funcions es desenvoluparan a les 16.30 h, a les 17.30 h i a les 18.30 h.

Per a més informació, consulteu el web de la companyia.