La companyia Rocamora Teatre oferirà, en el Poble Espanyol de Barcelona, dues de les seves creacions dins del XIV TOT Festival de Titelles de Barcelona. El públic podrà veure, en doble funció, els espectacles de titelles de fil, Solista, el dissabte 16 de març, a les 12 h i a les 18 h, a l’escenari del Monestir; i El vestit nou, el diumenge 17 de març, a les 13.30 h i a les 18 h, a l’escenari Hivernacle 2 de la Plaça Major.