Marcel Tomàs & Cascai Teatre tornen al FeSt Sevilla per presentar El Pillo: del 8 al 10 de gener, a les 20:30h, a la Sala Cero (Sevilla).