La situació d’emergència pel coronavirus ha deixat, a les companyies, greument afectades i en una situació molt precària. En plena temporada, la majoria dels teatres han tancat i per tant, s’han suspès gires i funcions tant a Catalunya com a Espanya. La mateixa situació s’està produint en l`àmbit internacional. Gairebé un 99 % de les funcions que havien de realitzar les companyies de CIATRE han estat anul·lades.

Si no es prenen mesures de caràcter urgent, el sector de les arts escèniques no podrà revertir la situació en la qual es troba i bona part del teixit cultural de les petites i mitjanes empreses podria desaparèixer.

Per aquest motiu, la nostra entitat ha sol·licitat que la Generalitat porti a terme un pla de xoc per donar suport, tant a les companyies, en concret, com al sector cultural, en general.